Petanque in oude brandweerkazerne Aalbeke 14 June 2019

 
Van echt zomerweer is momenteel nog geen sprake, maar Aalbeke kan zich opmaken voor een zomer vol plezier en ontspanning.  Zo is het voortbestaan van de petanquevelden in de Kortrijkse deelgemeente opnieuw gegarandeerd.  Door het overlijden van de eigenaar dreigde er een einde te komen aan de mogelijkheid om petanque te spelen op zijn domein in de Bergstraat.  En aantal verenigingen en clubs trok daarom aan de alarmbel en CD&V-raadslid Roel Deseyn interpelleerde over het dossier in de gemeenteraadszitting van mei.  De suggestie werd daarbij naar voor geschoven om nieuwe petanquemogelijkheden te voorzien in de oude brandweerkazerne even verderop.  Overleg met alle betrokken partijen werd opgestart en nu komt er witte rook vanuit de stad: een tijdelijke invulling van de site blijkt mogelijk.  Vanaf augustus rollen de eerste ballen in de kazerne! Read more
 
 

Garantie om dorpskernen te ontzien bij kleitransport geschonden 13 June 2019

 
Rollegem is stilaan verworden tot de flipperkast van het Kortrijkse stadsbestuur.  Naast een aantal andere moeizame dossiers, schiet ook het dossier van kleitransport opnieuw alle kanten uit.  Nu de piste ‘Schreiboomstraat’ terug van de baan is, legt het stadsbestuur haar oude voorstel van de historische route doorheen de dorpskernen opnieuw op tafel.  De bevoegde Schepen stelt  dat er geen enkele andere mogelijkheid is dan het aandoen van de dorpskernen van Rollegem en Aalbeke. “Het dossier getuigt van weinig bereidheid om werk te maken van een creatieve en duurzame oplossing”, zo stelt CD&V4.0-raadslid Roel Deseyn.  “Alternatieve vervoersmodi of pistes met minimale impact werden tot op heden onvoldoende onderzocht.”  Read more
 
 

Strijd tegen armoede: BTW valt weg bij schenking van levensnoodzakelijke middelen 1 April 2019

 
Momenteel zijn voedseloverschotten die worden geschonken aan voedselbanken, OCMW’s en sociale kruideniers vrijgesteld van BTW, een positieve maatregel die kadert in de strijd tegen armoede. Jaarlijks blijft er echter ook om en bij de € 100 miljoen aan niet-voedingsmiddelen, zoals kledij en speelgoed, in de winkelrekken liggen.  “Omdat de meest behoevenden deze zaken ab-so-luut kunnen gebruiken, is het daarom logisch dat we geen BTW heffen wanneer bedrijven deze goederen kosteloos aanbieden aan sociale organisaties.”, zeggen CD&V-Kamerleden Griet Smaers, Nahima Lanjri en Roel Deseyn. Die wijziging van het BTW-wetboek werd gisteren unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Read more
 
 

Tax shelter wordt uitgebreid naar de gaming industrie 21 March 2019

 
De Kamer keurt straks het wetsvoorstel goed dat de bestaande tax shelter voor de film en voor de podiumkunsten uitbreidt naar de productie van videogames. “Hiermee willen wij de sector een serieus duwtje in de rug geven. De sector kan niet optornen tegen de buitenlandse concurrentie waardoor we talent van eigen bodem kwijtspelen.”, aldus CD&V Kamerlid Roel Deseyn.  Read more
 
 

Beloften aan Olumpia moeten worden nagekomen. 400 leden binnenkort in de kou? 19 February 2019

 
Tien dagen voor de opening van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide en de daarmee gepaard gaande sluiting van de andere zwembaden, trekt één van de belangrijke gebruikers aan de alarmbel.  Bestuur, medewerkers en leden van de vzw Olumpia moeten tot hun ontzetting vaststellen dat ze in Kortrijk alsnog de deur worden gewezen en het voortbestaan van het merendeel van hun activiteiten ineens in het gedrang zien komen.  Nog geen twee maanden na het overlijden van bezieler Guy De Geest is dit een nieuwe mokerslag voor de meer dan 400 leden van de vzw.  De club was nochtans wachtende op een faire regeling die hen door de stad was voorgehouden op het moment -in 2015- dat er voor het eerst sprake was van de verhuisplannen.  Toen reeds werd gesteld dat men zich geen zorgen hoefde te maken.  Niets blijkt minder waar ... Read more
 
 

Pages

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's