Vraag naar internationaal treinverkeer neemt toe, aanbod blijft achterwege 18 maart 2015

 
Uit recente cijfergegevens blijkt dat de vraag naar internationaal vervoer over het spoor toeneemt voor zowel personen als goederen.  De hoge verzadiging van ons wegennetwerk zal hier wellicht niet vreemd aan zijn.  Nochtans laten NMBS en Infrabel na van in deze leemte te springen en met een gepast aanbod te komen.  De nieuwe dienstuurregeling die sinds december 2014 in voege is, blijkt na een paar maanden allerminst een verbetering. En door besparingen in de infrastructuur staat ook het goederenvervoer per spoor steeds meer 'in de file'. Lees meer
 
 

Vorig jaar meer dan 13.400 boetes voor Fransen in ons land 10 maart 2015

 
Ons land heeft een akkoord met Frankrijk om in geval van verkeersinbreuken inzage te geven in het kentekenregister.  Op die manier werden in 2014 door ons land meer dan 13.400 boetes uitgeschreven voor Fransen.  Maar loopt de inning wel zo vlot als we uit de cijfers kunnen afleiden?  Neen, zo blijkt als we de West-Vlaamse grensgemeentes bevragen.  Lees meer
 
 

Internet moet open platform blijven 2 maart 2015

 
 De Amerikaans telecomwaakhond verstrengt op 26 februari zijn aanpak voor de internetneutraliteit. Ook het Europees Parlement heeft een voorstel klaar en de bakens uitgezet om het open karakter van het internet te vrijwaren. Het is tijd dat de lidstaten hierover tot een akkoord komen met het Europees Parlement, stellen CD&V-Europarlementslid Ivo Belet en CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn. Lees meer
 
 

Interview European Parliamentary Forum on Population & Development 9 februari 2015

 
Ik werd als Voorzitter van de Parlementairen voor de Milleniumdoelstellingen geïnterview door het EPF.  Het interview vindt u terug door te klikken op bovenstaande tweet. Lees meer
 
 

Roel Deseyn wil privacy beter beschermen op het internet 28 januari 2015

 
28 januari, internationale dag van de privacy!                           Naar aanleiding van de internationale dag van de privacy vraagt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan staatssecretaris Tommelein minimumnormen voor ondernemingen die werken met persoonsgegevens. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 21 tot 27 januari

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's